Zijn leven

Célestin Freinet werd in 1896 geboren in een boerengezin in het Zuidfranse dorpje Gars. In 1915 werd hij opgeroepen voor militaire dienst. Een jaar later liep hij een schotwond in zijn longen op waardoor hij vier jaar lang in allerlei sanatoria en militaire lazaretten verbleef. In 1920 werd hij aangesteld als leraar aan de lagere school in het dorpje Bar-sur-Loup.

Lees verder ...

Invarianten

Freinet formuleerde zijn pedagogische inzichten over de aard, de leerbereidheid, de reacties van het kind en de opvoedende technieken die we hieraan moeten koppelen in 31 'invarianten'. Dit zijn voor Freinet de onveranderlijke principes die we voor ogen moeten houden.

Lees verder ...

Technieken

Er wordt met verschillende technieken gewerkt : Coöperatieve klas, Correspondentie, Democratie, Forum, Kring, Levend Rekenen, Natuurlijk Lezen, Onderzoek, Planning & Werktijd, Tekstbespreking, Uitstappen, Vrije expressie, Wereldverkenning

Lees verder ...

Rol van de leerkracht

De leerkracht maakt het verschil. 30% van de resultaten van de kinderen wordt bepaald door de leerkracht (J.Hattie). Een leerkracht die echt gelooft in kinderen en kinderen iets anders meegeeft dan alleen maar leerstof maakt het verschil. Onderwijs is interactie en in die interactie maakt de leerkracht het verschil. Het vertrekt en begint bij die lerende. Het begint bij motivatie. Het is daar dat een leerkracht moet starten. Is er geen motivatie dan is er geen draagvlak.

Lees verder ...

Freinet op de Boomgaard

Als Freinetschool kiezen we voor functioneel werk en natuurlijk leren. Een goed ingerichte klas in een uitdagende leef- en werk omgeving en een sterke organisatie waarbinnen kinderen kunnen onderzoeken, uitwisselen en ervaringen vastleggen zijn absolute voorwaarden. De mate waarin de begeleider samen met de kinderen deze klasomgeving vorm geeft en structuur aanbrengt is meebepalend voor de stroom van ervaringen waarmee een kind zijn ontwikkeling versnelt. Op welke manier dit plaatsvindt op de Boomgaard illustreren we met enkele voorbeelden.

Lees verder ...